Pinan Yondan


Denna beskrivning är inte tänkt att vara en fullständig beskrivning på hur man utför vare sig katan eller dessa bunkaier, utan mer som en minneshjälp och komplettering för den träning som sker på instruktörsledda lektioner.

Gemensam info för alla kator hittar du här.

Nummer i bildenTeknikens/teknikernas namnApplikations-länk
1Yoi
2Hidari mahamni neko ashi dachi/hidari haishu/migi agi ukepinan yondan-1
3Migi mahamni neko ashi dachi/migi haishu/hidari agi ukepinan yondan-2
4Gedan juji ukepinan yondan-3
5Mahamni neko ashi dachi, migi right soto uke, hidari uriken ukepinan yondan-4
6Heisoku dachi, migi tae ukepinan yondan-5
7Hidari gedan uke/hidari yokogeripinan yondan-6
8Migi gyauku empipinan yondan-7
9Heisoku dachi, hidari tae ukepinan yondan-8
10Migi gedan uke/migi yokogeripinan yondan-9
11Hidari empipinan yondan-10
12Hidari gedan uke/migi age uke -> Hidari age uke/migi ”haito” (?)pinan yondan-11
13Migi maegeripinan yondan-12
14Shomen neko ashi dachi/hidari otushiuke/migi urakenpinan yondan-13
15Hidari shomen neko ashi dachi/hidari soto ukepinan yondan-14
16Migi maegeripinan yondan-15
17Migi junzukipinan yondan-16
18Hidari gyakuzukipinan yondan-17
19Migi shomen neko ashi dachi/migi soto uke pinan yondan-18
20Hidari maegeripinan yondan-19
21Hidari junzukipinan yondan-20
22Hidari gyakuzukipinan yondan-21
23Hidari mahamni neko ashi dachi/hidari soto uke/migi uraken uke pinan yondan-22
24Migi mahamni neko ashi dachi/migi soto uke/hidari uraken ukepinan yondan-23
25Hidari mahamni neko ashi dachi/hidari soto uke/migi uraken ukepinan yondan-24
26Double sotoukepinan yondan-25
27Hiza geripinan yondan-26
28Kake ukepinan yondan-27
29Kake ukepinan yondan-28

Ett svar till “Pinan Yondan”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *