Etikett: pinan shodan-7

  • Motobu drill 7

    Motobu byggde, såvitt känt, upp det mesta av sin kumite från naihanchi. Men, det är samtidigt lätt att relatera samma drillar till andra kator. Om man tolkar bilderna ovanför från pinan shodan får man: 1. Tori blockar likt en moroteuke (teknik#22) alternativt uchiuke (teknik#2 eller 5. 2. Tori använder sin blockhand (Motobu var mycket för…

  • Kumite waza #3 6:e kyu

    Tori Uke Migi hanmi kamae Migi hanmi kamae Hidari maegeri chudan – Sparka rak spark med vänster ben mot toris mage. Migi sukuiuke – Samtidigt som man vrider sig ur sparkriktningen, så låter man höger arm/hand ”falla” ner och styr undan sparken bort från kroppen Fortsätt cirkelrörelsen med höger arm och slå en uraken (som…