Etikett: kihon kumite

  • Taisabaki i boxning

    https://www.facebook.com/reel/1597511157444313?fs=e&s=TIeQ9V En boxningsövning som är snarlik kumite no gata 1. Men, här anser de att man enbart bör vrida på främre foten för att komma ur linje, utan också flytta ett steg snett ytåt (ungefär som i kihon kumite 1).

  • Kihon kumite 1

    Tori Uke Musubi dachi Musubi dachi Migi hamni kamae (bakåt; OBS! Se till att höger framfot inte glider bakåt utan står kvar) Migi hamni kamae (framåt) Junzuki no tsukomi yodan Flytta snett utåt/bakåt vänster så att huvudet kommer ur slagriktning, och för samtidigt upp höger hand för att skydda huvudet (som en extra säkerhet) Gyakuzuki…