Kategori: 7:e kyu

  • Uchiuke

    OBS! Personen i videon utgår hela tiden från en hidari kamae. Så första tekniken när han faller ut är inte en uchiuke.