Etikett: pads

  • Jabb cross counter

    https://www.facebook.com/reel/2021465021554384?fs=e&s=TIeQ9V Blocka jabben, dyk på utsidan av crossen och slå samtidigt en cross tillbaka, sen krok på sidan.

  • Block – block – sotukogeri

    https://www.facebook.com/reel/976123876937254?fs=e&s=TIeQ9V Blocka en jabb-cross med varsin hand (samma sida som slaget), rör dig i samma rörelse som blocken på crossen på utsidan av motståndaren och sätt en sokutogeri i sidan chudan.