Etikett: empi

  • Pinan sandan bunkai

    https://www.facebook.com/reel/6632683980155176?fs=e&s=TIeQ9V 1. Vänster – vänster fot 2. Tori går framåt och styr med sin högra hand undan/nedåt/intå ukes vänstra hand 3. Snurra runt och träffa i huvudet med vänster armbåge (katan gör man armbågen i maghöjd)