Kategori: 5:e kyu

  • Kumite waza #1 5:e kyu

    Uke Tori Kizamizuki yodan Block med bakre handen Gyakuzuki yodan ”Rulla” med främre handen längs med ukes attack samtidigt som man vrider kroppen ur anfallsriktning och flyttar sig snett utanför uke. Använd handen som styrde undan slaget för att trycka ner armen och göra fältet fritt för det slag (uraken yodan) som man nu gör…