Gamla kata-sidan – Sparas endast publiceras ej
Wado Kata Filmer

Taikyoku Shodan
Balance, Timing, Coordination, and Reflexive Thinking
Pinan Shodan
Defense using Free Style Sparring Techniques
Pinan Nidan
Introduction to Body Shifts (Tai Sabaki)
Pinan Sandan
Defense for Close-In Fighting
Pinan Yondan
Defense using Jiujitsu Techniques
Pinan Godan
Defense against Weapons
Kushanku
To View the Sky
Naihanshi
The Iron Horse or Battlefield Kata
Seishan
The Half-Moon or 13 Hands Kata
Chinto
Crane on a Rock
Jitte
10 Hands – Representing mastery over 10 Men
Jion
In the Jion-Ji Shaolin Temple
Bassai
To Storm a Fortress
Niseishi
The 24 Steps
Rohai
The Mirror of the Soul or White Heron
Wanshu
The Flying Swallow

Kata No Rokugensoku – Katan:s sex principer


1. Ikita Kata – Katan måste vara levande och utförd med känsla och avsikt.
2. Inen – Kata måste utföras med spirit – anda.
3. Chikara no Kyojaku – Kata skall utföras med variation i applikationen av kraft, teknikerna kan vara starka eller fogliga, hårda och sedan mjuka.
4. Waza no Kankyu – Kata bör utföras med variation i synkronisering av rörelsen, ibland snabbt, ibland långsamt.
5. Kisoku no Donto – Kata måste utföras med rätt rytm i andningen, när man skall andas in och andas ut. 
6. Chowa – Total balans måste upprätthållas i utförande av Kata. Både i det estetiska, geometriska och biomekaniska.

Övriga kata

Suparinpei
108 hands – Representing the 108 evil spirits of Man
Unsu
Defense of a Cloud or Cloud Hand
Kunpu